Literatuur

SACN-rapport: Lagere inname van koolhydraten bij volwassenen met diabetes mellitus type 2 (2021)

The Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN) heeft gekeken of er genoeg bewijslast was om een voedingsaanbeveling te doen specifiek voor volwassenen met diabetes type 2. Ze evalueerden het bewijs van het effect van een lager koolhydraat voedingspatroon op verschillende klinische uitkomsten, in vergelijking met een voedingspatroon dat aansluit bij het huidige Britse voedingsadvies.

Biomarker in de urine getest om de suikerinname te achterhalen (2021)

Onderzoekers Abreu en collega’s, verbonden aan de Universiteit van Wageningen, onderzochten of sacharose en fructose gemeten in de urine betrouwbare biomarkers zijn voor inname van alle suikers, zowel van nature aanwezig als toegevoegd.Stikstof in de urine staat bekend als goede biomarker om de eiwitinname te bepalen. Abreu concludeert in haar onderzoek dat wanneer je sacharose + vrije fructose in de urine herhaaldelijk meet als biomarker voor totale sacharose inname, dit vergelijkbaar presteert als stikstof in de urine als biomarker voor eiwitinname. Hierbij gaat het om het vermogen van de biomarker om mensen te kunnen rangschikken op basis van hun inname en niet het bepalen van de absolute inname. De resultaten van deze studie werden in september 2020 gepubliceerd in het internationale tijdschrift Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Bepalen genen je suikerinname? (2021)

Voorliefde voor zoetheid verschilt tussen mensen, net zoals de detectiedrempel voor zoetheid. Dit verschil is gedeeltelijk te wijten aan je genen. Maar welke genen zijn hiervoor verantwoordelijk? Dat was de vraag die Hwang en collega-onderzoekers zich stelden. Ze scanden de genen (genome-wide association scans (GWASs)) van mensen uit Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en keken of ze associaties vonden tussen bepaalde genen en het hebben van onder andere een voorliefde voor zoetheid.

Nieuwe Amerikaanse voedingsrichtlijnen gepubliceerd (2021)

The United States Department of Agriculture (ministerie van Landbouw in de Verenigde Staten) en Health and Human Services (het Amerikaans Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken) publiceerden eind december 2020 de nieuwe Amerikaanse voedingsrichtlijnen. Deze voedingsrichtlijnen geven advies aan de Amerikaanse bevolking over wat ze het beste kunnen eten en drinken om de gezondheid te bevorderen en ziekte te voorkomen. Elke vijf jaar worden de richtlijnen bijgewerkt. Deze nieuwe richtlijnen gelden voor de periode 2020-2025.

De detectiedrempel voor sucrose verandert met de leeftijd (2020)

Kinderen en tieners hebben een hogere dosis suiker nodig dan volwassenen om de zoete smaak ervan te proeven. Dit verschil verklaart echter niet de leeftijd gerelateerde afname in voorkeur voor zoete smaken. Dat blijkt uit onderzoek van Sara Petty en collegaonderzoekers op basis van gegevens van 108 kinderen, 172 tieners en 205 volwassenen. De resultaten van hun onderzoek leest u in deze samenvatting.

Koolhydraten: kenmerken en hun potentiële gezondheidseffecten in perspectief (2020)

Om te begrijpen wat voor invloed koolhydraten hebben op onze gezondheid, is het van belang om te snappen wat koolhydraten zijn, hoe zij onderling verschillen en hoe het komt dat sommige als “minder gezond” of “gezonder” worden gezien. In een publicatie uit juli 2020 in Frontiers in Nutrition en een Nederlandse bewerking voor het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtetiek gaat Prof.dr. Brouns in op deze thema’s.

Een plantaardig voedingspatroon laag in vet vermindert de energie-inname in vergelijking met een dierlijk, ketogeen, voedingspatroon (2020)

Ondanks dat meerdere studies onderzocht hebben welk voedings-patroon kan leiden tot gewichtsverlies op de lange termijn, zijn er nog geen relevante verschillen gevonden tussen de twee voedingspatronen. Kevin D. Hall en collega’s (2020) hebben onderzoek gedaan naar de energie-inname van twintig volwassenen die tijdens het onderzoek opgenomen werden in het NIH Clinical Center.

Effect van koolhydraat- en suikerinname bij jonge kinderen op lichaamssamenstelling en metabole gezondheid (2020)

Inname van koolhydraten en suikers op 1-jarige leeftijd houdt geen verband met de lichaams-samenstelling van kinderen wanneer ze de leeftijd van 10 jaar bereiken. Wel is een hogere inname van suikers geassocieerd met een hoger triglyceridegehalte in het bloed en een lager gehalte van het “goede” HDL-cholesterol. Dit blijkt uit Nederlands onderzoek onder 3573 kinderen die deelnamen aan het cohort onderzoek, the Generation R study.

Intermittent Fasting, Paleo of Mediterraan: welk voedingspatroon zorgt voor het meeste gewichtsverlies? (2020)

Intermittent Fasting (IF), Paleodieet en het Mediterrane voedingspatroon leiden alle drie tot een bescheiden gezondheidsvoordeel na twaalf maanden bij volwassenen met overgewicht. Het grootste gewichtsverlies is te zien bij mensen die het IF en Mediterrane voedingspatroon volgen. Dat blijkt uit onderzoek met 250 volwassenen, van Michelle Jospe en collega-onderzoekers.

Kennis getest bij Canadese gezondheidsprofessionals over suikerinname en WHO richtlijnen (2020)

Ongeveer 10% van alle respondenten wist correct aan te geven dat de WHO-richtlijn over vrije suikers alleen gebaseerd is op aanwijzingen gerelateerd aan tandcariës. Twee derde (64%) van de deelnemers schatte de inname van toegevoegd suiker ongeveer twee keer zo hoog in als uit de Canadian Community Health Survey (2004) blijkt.

Lagere koolhydraatinname en hogere vetinname zijn geassocieerd met hogere HbA1C gehaltes (2020)

Een lagere koolhydraatinname en hogere vetinname zijn geassocieerd met een hoger HbA1c gehalte en een grotere kans op het krijgen van diabetes. Dat blijkt uit onderzoek van Chaitong Churuangsuk en collega-onderzoekers op basis van de gegevens uit de UK National Diet and Nutrition Survey (2008-2016). 

De wetenschappelijke onderbouwing van de Amerikaanse richtlijn voor toegevoegde suikers (2019)

In de Amerikaanse voedingsrichtlijnen uit 2015 over toegevoegde suikers is: <10 energie%. Het overzichtsartikel "Review of the scientific evidence used for establishing US policies on added sugars" van Dr. Paula R. Trumbo gaat in op de wetenschappelijk onderbouwing van de richtlijn. Lees in deze samenvatting de belangrijkste punten. 

De gevolgen van een koolhydraatarm, of koolhydraatrijk, dieet op verschillende gezondheidsmarkers bij diabetes mellitus type 2 (2019)

In een uitgebreide meta-analyse onderzochten Noorse onderzoekers wat de effecten zijn van een koolhydraatarm, en koolhydraatrijk dieet op lichaamsgewicht, bloedglucosewaarden, cholesterol, bloeddruk en bloedlipiden. De meta-analyse is uitgevoerd ter verschaffing van informatie voor een update van de huidige Europese richtlijnen voor de behandeling en preventie van diabetes

De rol van de hersenen bij de regulatie van de energiebalans (2019)

Hoe reguleren de hersenen de energiebalans, hoe reageren ze op de inname van voedingsstoffen zoals suikers en zoetstoffen, hoe functioneren ze wanneer de energiebalans is verstoord, en wat doet afvallen met de hersenen? 
Dit waren belangrijke thema’s in het promotieonderzoek van dr. van Opstal. Hier een overzicht van belangrijke resultaten en bevindingen.

Inname van laag calorische zoete dranken leidt tot hogere inname van energie en suiker (2019)

Kinderen die laag calorische zoete dranken consumeren hebben een hogere inname van energie en suikers per dag, in vergelijking met kinderen die water drinken. Dat blijkt uit een recent onderzoek die het eetpatroon van 7026 Amerikaanse kinderen van 2 tot 17 jaar bekeken.

Lichaamsgewicht en macronutriënten (2017)

Energieverbruik en vetmassaverlies zijn hoger bij diëten hoog in koolhydraten en laag in vet vergeleken met diëten hoog in vet en laag in koolhydraten. Dat blijkt uit een recente meta-analyse van 32 gecontroleerde onderzoeken, waarin koolhydraten en vet isocalorisch werden uitgewisseld.

Geen bewijs uit humaan onderzoek voor 'suikerverslavingsmodel' bij overgewicht (2017)

De termen suiker- en voedselverslaving worden vaak gebruikt in populaire media. Een van de theorieën is dat suiker verslavend zou zijn en op die manier overeten stimuleert. Onderzoekers van Maastricht University onderzochten of studenten 'verslavingsachtige symptomen' ervaren voor voedingsmiddelen en onderzochten of dit vaker voorkomt bij suikerrijke producten. Daarnaast onderzochten ze of dit gerelateerd was aan BMI en depressie. 

Resultaten van systematische reviews en meta-analyses over suikers en obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten (2017)

Onderzoekers Khan en Sievenpiper, verbonden aan de Universiteit van Toronto, publiceerden in november 2016 in de European Journal of Clinical Nutrition een uitgebreide review over suikers. In de review beschrijven ze op basis van resultaten uit systematische reviews en meta-analyses van gecontroleerde onderzoeken het effect van fructose bevattende suikers op obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes. 

Koolhydraten en suikers, de grote boosdoeners? (2016)

Koolhydraten zijn samen met vet belangrijke energiebronnen in onze voeding. De positie van koolhydraten in een gezonde voeding ligt echter onder vuur. Datzelfde geldt voor suikers. Zijn ze werkelijk zo ongezond als sommigen beweren? Is er voldoende wetenschappelijk bewijs om de aanbevelingen inzake koolhydraten en suikers drastisch te herzien?

Suikers (2016)

Hier vindt u een samenvatting van een overzichtsartikel met onder andere functionele en voedingskundige aspecten van suikers. 

Koolhydraten: tijd voor juiste definities (2016)

Er is veel verwarring over koolhydraten en hun structuur. Verschillende namen voor koolhydraten zorgen voor een verkeerde interpretatie en verwarring op het internet. Prof.dr. Fred Brouns publiceerde in juni 2016 een kort overzicht in The World of Food Ingredients om een juiste interpretatie en verwijzing van koolhydraten te bevorderen. 

Geen relatie tussen dopaminereceptoren en BMI (2016)

De termen suiker- en voedselverslaving worden vaak gebruikt in populaire media. Een van de theorieën is dat overgewicht zou ontstaan doordat mensen verslaafd zijn aan lekker eten. 

De rol van suiker in de mondholte in pijnstilling bij kinderen (2016)

Dit literatuuroverzicht geeft antwoord op de vraag of een zoete smaak in de mondholte pijn vermindert en een kalmerend effect heeft. Daarnaast gaat het in op het mechanisme achter dit effect. 

Functionaliteiten van suikers in voedingsmiddelen en in gezondheid (2016)

Deze samenvatting van een overzichtsartikel uit 2016 zoemt onder andere in op de functionele eigenschappen van suikers en de gezondheidseffecten van de inname ervan. 

Zoetvoorkeur verandert niet na vermindering suikerinname (2016)

Proefpersonen die drie maanden lang minder suikers eten veranderen hun perceptie van zoet, maar niet de voorkeur voor zoet. Dit vonden onderzoekers van Monell Chemical Senses Center. Een samenvatting van hun publicatie. 

Mondspoelen met een suikeroplossing heeft geen effect op de prestatie (2016)

Mondspoelen met een sacharoseoplossing zorgt niet voor een betere prestatie bij goed getrainde wielrenners tijdens een 1-uur durende fietsrit op relatief hoge intensiteit. Dat blijkt uit een gerandomiseerd, dubbelblind, cross-over onderzoek, uitgevoerd door Maastricht University. Een samenvatting van de resultaten. 

Inname van suikers daalt over de levensduur (2015)

De inname van suikers neemt in veel landen af op hogere leeftijd. Dit blijkt uit een review van Newens en Walton, gepubliceerd in oktober 2015. In totaal zijn 18 landen onderzocht, waaronder Nederland, Australië, de Verenigde Staten en Canada. 

Minder maagdarm-klachten tijdens duursport met een suikeroplossing (2015)

Getrainde wielrenners ervaren minder maag-darmklachten bij inname van een sacharose-oplossing vergeleken met een glucose-oplossing. Ook ervaren ze een 3 uur durende rit als minder belastend wanneer ze een oplossing met suiker (sacharose) gebruiken, vergeleken met een glucose-oplossing. Dat blijkt uit een onderzoek van Maastricht University.

Waarom worden suikers toegevoegd aan onze voeding? (2015)

Een samenvatting van de publicatie 'Why Sugar Is Added to Food: Food Science 101', waarin de auteurs de functies van suikers in voedingsmiddelen bespreken en aangeven wat de uitdagingen zijn met betrekking tot vervanging van suikers. 

Kan suiker het cognitief functioneren bij ouderen optimaliseren? (2015)

Het lijkt erop dat inname van een met suiker (sacharose) gezoet drankje op de korte termijn alertheid en informatieverwerkingssnelheid bij ouderen met milde geheugenklachten kan optimaliseren. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University. 

"Een schepje meer..., of minder?" (2011)

Hier leest u de samenvatting van een afstudeeronderzoek van Leonie Kohl (2011) over houding en adviezen omtrent suikerconsumptie van diëtisten. 

Hersenen onderscheiden suiker van zoetstoffen (2011)

Het lijkt erop dat ons lichaam feilloos detecteert of iets caloriën bevat, zonder dat we het ons bewust zijn. De hersenen reageren namelijk anders op een suiker gezoete limonade dan op een met zoetstoffen gezoete limonade. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Wageningen University. 


Burgemeester Lambooylaan 3
1217 LB  Hilversum

Tel. 035 - 543 34 55
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.kenniscentrumsuiker.nl

Wilt u op de hoogte blijven?
Schrijf u hier in.

Copyright 2022 - Kenniscentrum suiker & voeding